محتوا به زبان فارسی

آمادگی برای غسل تعمید، سازمانها و جشنواره های مشترک کلیساها و مراقبت معنوی و حمایت اجتماعی از غسل گیرنده‌, آنها وظایف و تکالیفی هستند برای مراقبت روحی ایرانیهای غسل گیرنده. تمام اطلاعات لازم، وقت و برقراری رابطه را میتوانید در صفحه  ذیل مشاهده کنید.

ما که هستیم  

 مراقبت‌های روحی و معنوی ایرانیها در کلیسای کشوری لوتری شهر هانوفر، که آن از سال ۱۹۷۹ تا به امروز کار می‌کند. که توسط دکتر هانس جرگن رهبری و دفتر کار ایشان در شهر هانوفر قرار دارد. 

مسیحیان در آلمان  

در حدود ۱۶۰۰ سال پیش، پیغام عیسی مسیح به طرف اروپای مرکزی آمد و از مشارکتهای کوچک کلیساهای کشوری در ظرف  چند صد سال کلیساهایی کشوری تشکیل شدند.

کتاب مقدس  

کتاب مقدس کلام خدا در عهد عتیق و عهد جدید است. این است که به طور کامل به بیش از ۵۰۰ زبان ترجمه شده است. در زبان فارسی آن در دسترس است آنلاین در اینجا می توانید مشاهده کنید.

غسل تعمید و راه وجود دارد  

آیین  تعلق اعتقاد به وجود سه شخصیت در خدا که ( خدای پدر، خدای پسر، خدای روح‌القدس ) در کتاب مقدس است. هر کسی‌ که تعمید می‌گیرد، اعتراف می‌کند که عیسی را به عنوان نجات دهنده، و او را جایگزین تمام خدایان می‌کند.

اطلاعات عمومی برای غسل تعمید  

مسیحت دارای یک قدمت ۲۰۰۰ ساله است. که توسعۀ فرهنگ و هنر در اروپای مرکزی به شکل قاطعانه فرم یافته است. و شما با مسأله مهم این اداب و رسوم  در این صفحه آشنا میشوید.

 

زمان و مکان از خدمات ما عبادت و سمینارها، دعوت به رویدادهای خاص و آخرین اخبار از کار ما را اشما می توانید اینجا پیدا کنید.