غسل تعمید

taufe jesu

غسل تعمید و راه رسیدن به آن

تاریخچه غسل تعمید

تاریخچه غسل تعمید بر می گردد به زندگی عیسی مسیح در سن ۳۰ سالگی. در اين سن عیسی مسیح تعمید ميبیند ، بعد از مرگ عیسی و برخواستن عيسی از مرگ ، غسل تعمید ازطرف پیروان عیسی خیلی گرامی داشته می شود و این را دلیلی برای اتصال خود به مسیح و جامعه مسیحیت می دادند. در سده اول میلادی بيشتر افراد بزرگسال تعميد ميگرفتند. بعدها اينگونه رسم شد که بچه ها هم عسل تعميد بگيرند. امروزه در کليساهای استانی المان کودکان با بزرگسلان از يک حقوق برابر برخوردارند. 

معنی غسل تعمید چیست؟

غسل تعمید به اين معناست که خدا به خاطر عسيی مسيح  گناهان من را می بخشد و مرا به عنوان فرزند خود ميپندارد و روح القدس را به من هدیه می دهد. غسل تعمید از جهت دیگر به معنی این است که من  خدای کتاب مقدس را قبول دارم و ميپذيرم که زندگی خود را بر طبق عهد جدید پايه ريزی کنم. از اين رو تصميم به گرفتن  غسل تعمید ميبايست دقيقا انديشه شود.  هنگامی که بزرگسالی غسل تعميد ميگيرد درحقیقت عسیی مسیح را قبول ميکند و هم زمان ديگر خدايان را ترک مينمايد. اين تصميم ممکن است بين افراد خانواده و دوستان اختلاف و برخوردهایی را به وجود بياورد. ازاین رو اين تصميم باعث تغيیر روش زندگی خواهد شد. بنابر برداشت اکثر کليساها در طول زندگی تنها يک بار صورت ميگيرد و نميتوان آنرا پس داد.  

غسل تعمید باید جدی قلمداد شود 

درقرن اول میلادی جدی بودن و جدی گرفتن غسل تعمید دقیقاً امتحان می شد. در سده اول برای گرفتن غسل تعمید حدود ۳ سال وقت برای اماده شدن لازم بود. امروزه از اين ديدگاه نگاه ميشود که خواستاران غسل تعميد به انجام آن کاملا آگاهی لازم را دارا هستند. با وجود اين ضروريست که به طور جدی در مورد غسل تعميد انديشه بشود. در برگهای بعدی ما برای شما اطلاعات لازمه ی مسيحی را فراهم آورده ايم. لطفا اين اطلاعات را حتما بياموزيد. بدون یک  احساس مسيحی و اطلاعات اولیه درباره مسیحیت نمی توانیم و نمی خواهیم غسل تعمید بدهیم. يکی دیگر ازضرورتهای مهم برای گرفتن غسل تعمید شرکت در کلاسهای اموزشي غسل تعمید ميباشد.

 فرم ثبت نام و اطلاعات ديگر را ميتوانيد از ستون مربوطه در سايت ما دريافت کنيد. نام نويسی برای غسل تعمید در کلاس اموزشی صورت ميگيرد.