مزمور ۲۳

" خداوند زندگیم را رهبری می کند ؛ او نگهدار من است ؛ درتمام گرفتاریها همواره مرا دستگیر و یاری رسان است ."

این سخن اطمینان آمیز یکی دیگر از ارکانهای ایمان مسیحی است . در این مزمور این ندای، اطمینان را بشیوه ای رسا و شیرین فرا روی خود داریم.

امروزه نیز این سرود دلنشین دیرین یهودی همواره بگونه ای مستقیم ما را مورد خطاب قرار می دهد و ما  نیز از آن متأثر می شویم.

بعدها عیسی مسیح این مزمور را درباره خود اینگونه بکار گرفت:

" من آن شبان نیکو هستم"

 

خداوند،‭ ‬شبان‭ ‬ما

۱ ‬خداوند‭ ‬شبان‭ ‬من‭ ‬است‭. ‬محتاج‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬چیز‭ ‬نخواهم‭ ‬بود‭. ‬‮ ‬

۲ در‭ ‬چمنزارهای‭ ‬سرسبز‭ ‬مرا‭ ‬می‌خواباند‭. ‬در‭ ‬کنار‭ ‬آبهای‭ ‬آرام‭ ‬مرا‭ ‬رهبری‭ ‬می‌کند‭. ‬‮ ‬

۳ جان‭ ‬تازه‌ای‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬می‌بخشد‭ ‬و‭ ‬به‌خاطر‭ ‬نام‭ ‬خود،‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬راست‭ ‬هدایت‭ ‬می‌نماید‭. ‬‮ ‬

۴ حتّی‭ ‬هنگام‭ ‬گذشتن‭ ‬از‭ ‬درّهٔ‭ ‬تاریک‭ ‬مرگ‭ ‬از‭ ‬چیزی‭ ‬نمی‌ترسم،‭ ‬زیرا‭ ‬تو‭ ‬همراه‭ ‬من‭ ‬هستی‭. ‬عصا‭ ‬و‭ ‬چوبدستی‭ ‬تو‭ ‬مرا‭ ‬حمایت‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬‮ ‬

۵ سفره‌ای‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬حضور‭ ‬دشمنانم‭ ‬می‌گسترانی‭ ‬و‭ ‬مرا‭ ‬چون‭ ‬مهمانی‭ ‬عزیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ضیافت‭ ‬می‌پذیری‭ ‬و‭ ‬جام‭ ‬مرا‭ ‬لبریز‭ ‬می‌گردانی‭. ‬‮ ‬

۶ اطمینان‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬عمرم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬لطف‭ ‬و‭ ‬محبّت‭ ‬خواهی‭ ‬نمود،‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬زنده‭ ‬هستم،‭ ‬در‭ ‬خانهٔ‭ ‬تو‭ ‬ساکن‭ ‬خواهم‭ ‬بود‭.‬